OC
Organization
Royal Bhutan Police
email
klhamo@rbp.gov.bt
Phone
04545113