pem tsheten
Designation
Tshogpa
Organization
Ney Chiwog
Phone
17700504